•  
  •  

LUIS EMILIO BATALLÁN

01-QUEN PUDIERA NAMORALA - Do M
Luis E. Batallán

 

No niño novo do vento

hai unha pomba dourada

No niño novo do vento

hai unha pomba dourada

 

quen puidera namorala,

quen puidera namorala,

meu amigo.BIS

 

Canta o luar e o mencer

en frauta de verde olivo

Canta o luar e o mencer

en frauta de verde olivo

 

quen puidera namorala,

quen puidera namorala,

meu amigo. BIS

 

Ten aires de flor recente,

cousas de recén casada

Ten aires de flor recente,

cousas de recén casada

 

quen puidera namorala,

quen puidera namorala,

meu amigo. BIS

 

 Tamén ten sombra de sombra

e andar primeiro de río

Tamén ten sombra de sombra

e andar primeiro de río

 

quen puidera namorala,

quen puidera namorala,

meu amigo. BIS

02-AHÍ VEN O MAIO - C1 Re M

Luis E. Batallán

 

Ahi ven o maio

de frores cuberto

puxeronse a porta

cantandome os nenos

 

os puchos furados

pra min extendendo

pedironme crocas

dos meus castiñeiros

 

Pasai rapaciños

calados e credos

que o que é polo de hoxe

que darvos non teño

 

eu sonvos o probe:

o povo galego

pra min non hai maio,

pra min sempre é inverno.

 

Cando eu me atopare

de donos liberto

que o pan non mo quiten,

trabucos e prestemos

 

que, coma os do abade,

frorezan meus eidos

chegado haberá enton

o maio que eu quero.

 

Queredes castañas

dos meus castiñeiros

cantademe un maio

sen bruxas nen demos

un maio sen segas,

usuras nen preitos.

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2