•  
  •  

A RODA

198c-O GATO - Mi m

A Roda

 

Xuntáronse catro un día,

os millores deste barrio,

mataron un gato a tiros

e o meteron nun saco.

 

Vai o gato metido nun saco,

vai o gato prá terra da Laxe;

vai o gato metido nun saco,

ai, gatiño! xa non volve máis.

 

Que mal lles parecería

a calquera deses catro,

que os meteran nun saco

como meteron o gato.

 

Vai o gato metido nun saco,

vai o gato prá terra da Laxe;

vai o gato metido nun saco,

ai, gatiño! xa non volve máis.

 

Aquel gato era un artista,

traballaba na ribeira,

agora é un bañista

na praia da Castiñeira

 

x

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2

bloque 1

 

bloque 2